Arxiu de la categoria: MEDI AMBIENT MARÍ

La pesca i l’estat general de les pesqueries

Aquesta és la primera entrada d’un conjunt d’entrades que pretenen donar una visió de l’impacte que té la pesca en les poblacions explotades i en els ecosistemes on viuen.

 

La pesca és l’explotació de les poblacions aquàtiques que existeixen de forma natural.

Des del 1950 es va observar un augment de les captures naturals fins al 1990 degut a la incorporació de motor i sonars en les embarcacions. A partir de 1990 es mantenen les captures entorn als 90 milions de tones. Actualment, la pressió pesquera és tant important que les pesqueries que no estan gestionades tendeixen al col·lapse ja que el nombre d’adults no pot produir prou joves. La imatge següent mostra, en blau, l’evolució de les captures naturals i, en verd, l’evolució de la producció en aqüicultura, segons dades de la FAO.

evolució pesca

Les captures de les pesqueries tenen diferents components. Per una banda, les captures de l’espècie d’interès (espècie objectiu) i, de l’altra, les d’altres espècies que no són d’interès (captures accidentals). Aquestes captures accidentals, a la vegada, poden ser d’espècies amb valor comercial (tot i que poc) o descartats. Els descarts són totes les espècies que es capturen sense voler i que no tenen valor comercial, la seva captura és il·legal o bé s’ha danyat el seu aspecte. En la pesca d’arrossegament, els descarts representen el 40% de les captures.

Un stock pesquer és una població o part d’una població que s’explota com una unitat. Segons la situació d’explotació dels stocks, aquests poden estar no totalment explotats (en blau), quan augmentant la pressió pesquera no es veu afectada la població; sobreexplotats (en vermell), quan no produeixen prou juvenils per mantenir la població adulta i abastir l’extracció pesquera; o bé totalment explotats (en verd), quan estan al límit de l’explotació.

stocks

S’observa una disminució de fins a 10 vegades dels recursos pesquers sobre la plataforma continental en només un segle (Christensen et al. 2004). També s’observa la disminució dels recursos pesquers als fons batials (Devine et al. 2006) i a mar obert.

El canvi climàtic i la pesca són els factors que generen un impacte més important al mar. Els efectes de la pesca es donen a nivell de les poblacions d’organismes i dels ecosistemes.

 

Si vols saber més informació, pots consultar aquí:

– Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura: http://www.fao.org/fishery/es

– Comissió Europea: http://ec.europa.eu/fisheries/index_es.htm

 

Licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Canyó submarí del Cap de Creus

En aquesta publicació es pretén explicar a grans trets què són els canyons submarins i, en concret, donar alguns detalls del de Cap de Creus.

QUÈ ÉS UN CANYÓ SUBMARÍ?

Un canyó submarí és una vall situada a la plataforma continental, format quan el nivell del mar era inferior.

EL CANYÓ SUBMARÍ DE CAP DE CREUS

El canyó submarí de Cap de Creus es troba situat a uns 3 km de la costa i té una longitud de 40 km i una profunditat màxima de 1400 m. En la imatge següent, a la part esquerra podem veure una imatge 2D de la seva situació i del primer tram d’aquest canyó, mentre que en la dreta veiem el mateix tram en 3D. Ambdues imatges han estat obtingudes mitjançant el processament de les dades amb el programa ArcGis.

CapCreus-Blog
Imatges GIS del canyó submarí del Cap de Creus (Foto: Marc Arenas Camps).

Per a poder veure una animació 3D del canyó, clica aquí: https://www.facebook.com/photo.php?v=147537398783517.

El canyó presenta una elevada diversitat d’espècies. Les comunitats presents a 190 metres de profunditat són molt diferents a les observades a la plataforma continental. L’espècie que més destaca és el corall escleractini Madrepora oculata, un corall blanc de zones profundes i d’aigues fredes, molt important per a les espècies bentòniques i pels alevins i juvenils de diverses espècies de peixos. És per aquest motiu, que els experts en demanen la seva conservació i gestió.

Per ampliar la informació referent als coralls, pots consultar el reportatge del programa El medi ambient de TV3: http://www.tv3.cat/videos/298999

REFERÈNCIES

  • Indemares
  • TARBUCK, E. J i LUTGENS, F. K. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. (Ed. Pearson, 8ª)

Difusió-català