Arxiu de la categoria: RECERCA MARINA

Prospeccions sísmiques marines: què són?

Des de fa mesos, multitud de diaris i organitzacions i fundacions per a la conservació de la naturalesa parlen sobre les prospeccions sísmiques marines i els seus impactes negatius sobre la vida marina. En l’entrada d’aquesta setmana farem una breu explicació sobre què són i com es duen a terme.

prospeccions mort

INTRODUCCIÓ

Els impactes dels hidrocarburs sobre el medi ambient hi són presents ja des del principi, amb l’ús de prospeccions sísmiques que afecten directament als ecosistemes marins, però aquests continuen quan s’instal·len les plataformes i comença la seva perforació i explotació. Malgrat tot això, el govern espanyol, enlloc d’incentivar el desenvolupament de fonts d’energia renovables i sostenibles amb el medi ambient, ha autoritzat fins a 30 noves àrees marines per a l’exploració de jaciments i existeixen uns 12 permisos sol·licitats per autoritzar. En conjunt suposaran uns 115.500 km2 de superfície marina.

catalunya

QUÈ SÓN LES PROSPECCIONS SÍSMIQUES?

Un cop s’ha seleccionat l’àrea d’interès, segons la geografia i geologia, doncs determinen l’acumulació de petroli o gas dins una roca magatzem;  es procedeix amb les prospeccions sísmiques per tal d’estudiar el subsòl marí i la ubicació dels jaciments d’hidrocarburs.

Per a fer-ho, s’utilitzen mètodes de reflexió, que consisteixen en el següent:

  1. S’emeten ones acústiques mitjançant uns aparells anomenats canyons d’aire comprimit, els quals emeten les ones acústiques per l’acumulació d’aire a alta pressió al seu interior i la seva posterior expulsió de forma violenta. Cada embarcació pot utilitzar fins a 20 canyons d’aire a la vegada, els quals s’arrosseguen a uns 4-10 metres de profunditat i es disparen cada 6-20 segons.
  2. Les ones emeses viatgen per la columna d’aigua, penetren al fons marí i són reflectides per les diferents capes subterrànies cap a la superfície.
  3. Uns aparells enregistren les ones retornades, els hidròfons, els quals consisteixen en uns cables d’uns 4 km de longitud que són remolcats per l’embarcació.
  4. Finalment, gràcies a sistemes de processament, s’analitzen i es representen les senyals sísmiques.

Si les condicions meteorològiques són bones, les prospeccions sísmiques es realitzen les 24 hores del dia i poden durar des de 2-3 setmanes fins a varis mesos, segons la zona d’interès.

Imagen7

El vídeo que hi ha a continuació explica de forma visual com és el procés que es duu a terme durant les prospeccions sísmiques:

En entrades posteriors es parlarà dels efectes que tenen aquestes prospeccions en els ecosistemes i vida marina.

Licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Canyó submarí del Cap de Creus

En aquesta publicació es pretén explicar a grans trets què són els canyons submarins i, en concret, donar alguns detalls del de Cap de Creus.

QUÈ ÉS UN CANYÓ SUBMARÍ?

Un canyó submarí és una vall situada a la plataforma continental, format quan el nivell del mar era inferior.

EL CANYÓ SUBMARÍ DE CAP DE CREUS

El canyó submarí de Cap de Creus es troba situat a uns 3 km de la costa i té una longitud de 40 km i una profunditat màxima de 1400 m. En la imatge següent, a la part esquerra podem veure una imatge 2D de la seva situació i del primer tram d’aquest canyó, mentre que en la dreta veiem el mateix tram en 3D. Ambdues imatges han estat obtingudes mitjançant el processament de les dades amb el programa ArcGis.

CapCreus-Blog
Imatges GIS del canyó submarí del Cap de Creus (Foto: Marc Arenas Camps).

Per a poder veure una animació 3D del canyó, clica aquí: https://www.facebook.com/photo.php?v=147537398783517.

El canyó presenta una elevada diversitat d’espècies. Les comunitats presents a 190 metres de profunditat són molt diferents a les observades a la plataforma continental. L’espècie que més destaca és el corall escleractini Madrepora oculata, un corall blanc de zones profundes i d’aigues fredes, molt important per a les espècies bentòniques i pels alevins i juvenils de diverses espècies de peixos. És per aquest motiu, que els experts en demanen la seva conservació i gestió.

Per ampliar la informació referent als coralls, pots consultar el reportatge del programa El medi ambient de TV3: http://www.tv3.cat/videos/298999

REFERÈNCIES

  • Indemares
  • TARBUCK, E. J i LUTGENS, F. K. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. (Ed. Pearson, 8ª)

Difusió-català