POSTS: Top 10 – 2016

  CATALÀ CASTELLANO ENGLISH
1 Híbrids i lladres d’esperma: cleptons amfibis Híbridos y ladrones de esperma: cleptones anfibios Hybrids and sperm thieves: amphibian kleptons
2 18 aplicacions mòbils imprescindibles per les teves sortides de camp 18 aplicaciones móviles imprescindibles para tus salidas de campo 18 essential mobile aplications for field trips
3 Què hi ha després de la mort d’una balena? ¿Qué hay después de la muerte de una ballena? What lies beyond the death of a whale?
4 Menjar carn ens va fer humans Comer carne nos hizo humanos Eating meat made us human
5 Amfioxos: animals que volien ser vertebrats Anfioxos: animales que querían ser vertebrados Amphioxus: animals which wanted to be vertebrates
6 Rapinyaires nocturnes: l’òliba, les seves llegendes i mites Rapaces nocturnas: la lechuza, sus leyendas y mitos Nocturnal birds of prey: the barn owl, legends and myths
7 Sinàpsids: abans que els dinosaures dominessin la Terra Sinápsidos: antes que los dinosaurios dominasen la Tierra Synapsids: before dinosaurs ruled the Earth
8 Comprova l’evolució en el teu propi cos Comprueba la evolución en tu propio cuerpo Check the evolution in your own body
9 Com es comuniquen els insectes? ¿Cómo se comunican los insectos? How do insects communicate?
10 El món dels dels ulls d’una serp El mundo desde los ojos de una serpiente The world from the eyes of a snake

Blog professional sobre Biologia · Blog profesional sobre Biología · A professional blog about Biology

A %d bloguers els agrada això: