Arxiu d'etiquetes: alicia prieto

Setmana de la Ciència 2015

En motiu de la 20ª edició de la Setmana de la Ciència, All you need is Biology, amb l’ajuda de Bioevogen, va organitzar un cicle de conferències sobre biologia, organitzades en dos dies diferents: el divendres 13 i el divendres 20 de novembre.

En total, es van beneficiar d’aquestes conferències unes 40 persones, amb perfils molt diversos i d’edats diferents. Totes elles amb un objectiu comú: aprendre una mica més sobre algun aspecte de la biologia.

Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els conferenciants per la voluntat d’explicar-nos, d’una forma més o menys amena, les meravelles de la biologia. A més, agrair a la Direcció de la Biblioteca Camp de l’Arpa – Caterina Albert el seu suport en la realització d’aquesta activitat, sense el qual no hauria estat possible.

Semana de la Ciencia 2015

En motivo de la 20ª edición de la Semana de la Ciencia, All you need is Biology, con la ayuda de Bioevogen, organizó un ciclo de conferencias sobre biología, organizadas en dos días diferentes: el viernes 13 y el viernes 20 de noviembre.

En total, se beneficiaron de estas conferencias unas 40 personas, con perfiles muy diferentes y de edades diferentes. Todas ells con un objetivo común: aprender un poco más sobre algún aspecto de la biología.

Desde aquí queremos dar las gracias a todos los conferenciantes por la voluntad de explicarnos, de forma más o menos amena, las maravillas de la biología. Además, agradecer a la Dirección de la Biblioteca Camp de l’Arpa – Caterina Albert su apoyo en la realización de esta actividad, sin la cual no habría sido posible.

Semana de la Ciencia 2015 (Barcelona) – 13 de noviembre

All you need is Biology y Bioevogen han organizado de forma conjunta un pequeño ciclo de conferencias relacionadas con la biología para la Semana de la Ciencia 2015, dispuestas en dos días distintos: viernes 13 de noviembre y viernes 20 de noviembre. Cada día se realizarán un total de 3 conferencias diferentes, de una hora de duración cada una, las cuales se iniciarán a las 17:30 y finalizaran a las 20:30h. Todas las conferencias tendrán lugar en la Biblioteca Camp de l’Arpa – Caterina Albert y la entrada es libre. Hemos creado un grupo en Facebook para comunicar las últimas novedades.

Las conferencias para el día 13 de noviembre son las que se muestran a continuación:

EL MAR MEDITERRÁNEO: UN MAR LLENO DE VIDA

 • HORA: 17:30 – 18:30 H
 • LUGAR: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANTE: Marc Arenas Camps, biólogo y oceanógrafo dedicado a la comunicación y a la educación ambiental
 • IDIOMA: Catalán

Hay la creencia general de que el mar Mediterráneo es un mar con poca vida, pero esto está muy lejos de la realidad. Con menos de un 1% de la superficie oceánica terrestre, el mar Mediterráneo presenta más del 6% de las especies marinas mundiales, motivo por el cual se considera un punto caliente de biodiversidad. En esta conferencia se pretende mostrar la gran riqueza de grupos y especies diferentes que viven en este pequeño mar.

LO QUE NO NOS CUENTAN DEL MAR

 • HORA: 18:30 – 19:30 H
 • LUGAR: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANTE: Alicia Prieto, licenciada en Ciencias del Mar
 • IDIOMA: Castellano

Esta conferencia tiene por objetivo explicar cuáles son los problemas ambientales que hay en el mar. Además, se darán claves para ser más respetuosos con el mar desde nuestras actividades en tierra. También se pretende denunciar todo aquello que pasa en el mar sin que nos demos cuenta, como la violación de las leyes y normativas internacionales sobre la pesca.

¿SOMOS LOS HUMANOS BUENOS O MALOS POR NATURALEZA?

 • HORA: 19:30 – 20:30 H
 • LUGAR: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANTE: Sergi Martínez, biólogo realizando un doctorado en genética evolutiva
 • IDIOMA: Castellano

Desde tiempos prehistóricos los seres humanos nos hemos preguntado por nuestra propia naturaleza. ¿Por qué estamos aquí?, ¿somos buenos o malos?, ¿qué papel ocupamos en el universo?. Estas preguntas se las han planteado innumerables pensadores a lo largo de los últimos milenios. Sin embargo, sólo en los últimos siglos hemos sido capaces, gracias a la ciencia, de dar solución a todas estas preguntas y comprender por fin nuestra propia naturaleza.

conferències all you need is biology biologia setmana ciència barcelona

Setmana de la Ciència 2015 (Barcelona) – 13 de novembre

All you need is Biology i Bioevogen han organitzat de forma conjunta un seguit de conferències relacionades amb la biologia per la Setmana de la Ciència 2015, disposades en dos dies diferents: divendres 13 de novembre i divendres 20 de novembre. Cada dia es realitzaran un total de 3 conferències diferents, d’una hora de durada cada una, les quals s’iniciaran a les 17:30 i finalitzaran a les 20:30h. Totes les conferències tindran lloc a la Biblioteca Camp de l’Arpa – Caterina Albert i l’entrada és lliure. Hem creat un grup al Facebook per tal de comunicar les últimes novetats.

Les conferències pel dia 13 de novembre són les que es mostren a continuació:

EL MAR MEDITERRANI: UN MAR PLE DE VIDA

 • HORA: 17:30 – 18:30 H
 • LLOC: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANT: Marc Arenas Camps, biòleg i oceanògraf dedicat a la comunicació i a l’educació ambiental
 • IDIOMA: Català

Hi ha la creença general de que el mar Mediterrani és un mar amb poca vida, però això està molt lluny de la realitat. Amb menys d’un 1% de la superfície oceànica terrestre, el mar Mediterrani presenta més del 6% de les espècies marines mundials, motiu pel qual es considera un punt calent de biodiversitat. En aquesta conferència es pretén mostrar la gran riquesa de grups i espècies diferents que viuen en aquest petit mar.

EL QUE NO ENS EXPLIQUEN DEL MAR

 • HORA: 18:30 – 19:30 H
 • LLOC: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANT: Alicia Prieto, llicenciada en Ciències del Mar
 • IDIOMA: Castellà

Aquesta conferència té per objectiu explicar quins són els problemes ambientals que hi ha al mar. A més, es donaran claus per tal de ser més respectuosos amb el mar des de les nostres activitats a terra ferma. També es pretén denunciar tot allò que passa al mar sense que ens n’adonem compte, com ara la violació de lleis i normatives internacionals sobre la pesca.

SOM ELS HUMANS BONS O DOLENTS PER NATURALESA?

 • HORA: 19:30 – 20:30 H
 • LLOC: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANT: Sergi Martínez, biòleg evolutiu
 • IDIOMA: Castellà

Des de temps prehistòrics els éssers humans ens hem preguntat per la nostra pròpia naturalesa. Per què estem aquí? Som bons o dolents? Quin paper ocupem en l’univers? Aquestes preguntes se les han plantejat innombrables pensadors al llarg dels últims milenis. De totes maneres, només en els últims segles hem estat capaços, gràcies a la ciència, de donar solució a totes aquestes preguntes i comprendre per fi la nostra pròpia naturalesa.

conferències all you need is biology biologia setmana ciència barcelona