Arxiu d'etiquetes: benefici

Plantes i animals també poden viure en matrimoni

Quan pensem en la vida de les plantes es fa difícil imaginar-la sense la interacció amb els animals, ja que aquests dia rere dia estableixen diferents relacions simbiòtiques amb elles. Entre aquestes relacions simbiòtiques trobem la herbívora, o el cas contrari, el de les plantes carnívores. Però, hi ha moltes altres interaccions súper importants entre plantes i animals, com la que porta a aquests organismes a ajudar-se els uns als altres i a conviure junts. Per això, aquesta vegada us vull presentar el mutualisme entre plantes i animals. 

I, què és el mutualisme? Doncs és la relació que s’estableix entre dos organismes en la qual ambdós obtenen un benefici de la convivència en conjunt, és a dir, els dos aconsegueixen una recompensa quan viuen en companyia. Aquesta relació aconsegueix augmentar la seva eficàcia biològica (fitness) i per tant existeix una tendència dels dos organismes a conviure sempre junts.

Segons aquesta definició tant la pol·linització com la dispersió de llavors a través d’animals són casos de mutualisme.

POL·LINITZACIÓ PER ANIMALS

Moltes plantes reben visites a les seves flores per part d’animals que pretenen alimentar-se del nèctar, del pol·len o d’altres sucres que aquestes produeixen  i a canvi transporten pol·len cap a altres flors, permeten que aquest arribi al estigma d’una manera molt eficaç. Així la planta obté el benefici de la fecundació amb un cost de producció menor de pol·len que el que suposaria dispersar-lo per l’aire (el qual arribaria amb menor probabilitat al estigma d’altres flors). I els animals a canvi obtenen com a recompensa l’aliment. S’estableix així una veritable relació de mutualisme entre els dos organismes.

 “Video:The Beauty of Pollination” – Super Soul Sunday – Oprah Winfrey Network (www.youtube.com)

El cas més extrem de mutualisme es dona quan aquestes especies evolucionen unes depenent de les altres, és a dir, quan es dona coevolució. Entenem per coevolució aquelles adaptacions evolutives que permeten als dos o més organismes establir una relació de simbiosis estreta, ja que les adaptacions evolutives d’un influeixen en les adaptacions evolutives de l’altre organisme. Per exemple, això es dona entre varies orquídies i els seus pol·linitzadors, com és el conegut cas de l’Orquídea de Darwin. Però, hi ha moltes altres plantes que també han coevolucionat amb els seus polinitzadors, com la figuera o la mandioca o iuca.

De cap manera això s’ha de confondre amb l’engany que algunes plantes preparen per al seus pol·linitzadors, els quals no obtenen cap benefici directe. Per exemple, algunes orquídies també atrauen als seus pol·linitzadors amb olors (feromones) i les seves formes curioses que s’assemblen a les femelles dels pol·linitzadors, fent que aquests s’acostin a elles per copular-les i quedin impregnats de pol·len que serà transportant a altres flors gracies al mateix parany.

14374841786_121feb4632_o.jpg
Orquidea abellera (Ophrys apifera) (Autor: Bernard DUPONT, flickr).

DISPERSIÓ DE LLAVORS PER ANIMALS

La dispersió de llavors per animals es considera que ha tingut lloc gracies a un procés coevolutiu entre animals i els mecanismes de dispersió de les llavors en el qual tant plantes com animals obtenen un benefici. El més probable és que aquest procés s’iniciés en el Carbonífer (~300 Ma), on ja es creu que algunes plantes com les cícades desenvolupaven uns falsos fruits carnosos que podrien ser consumits per rèptils primitius que actuarien d’agents dispersadors de llavors. Aquest procés s’hauria intensificat amb la diversificació de plantes amb flors (Angiospermes) i de petits mamífers i aus durant el Cretaci (65-12 Ma), fet que va permetre la diversificació dels mecanismes de dispersió i de les estructures del fruit.

El mutualisme es pot donar de dues maneres dins de la dispersió de llavors per animals.

El primer cas el duen a terme els dispersadors que ingereixen llavors o fruits que expulsaran posteriorment, sense ser digerits, per defecacions o regurgitats. Els fruits i llavors preparats per aquest cas són portadors de recompenses o reclams, amb els quals atrauen als seus agents dispersadors, ja que els fruits acostumen a ser carnosos, dolços i normalment tenen colors vistosos o emeten olors per atraure als animals.

Per exemple, Acacia cyclops forma unes beines que contenen llavors rodejades per un eleosoma (substancia molt nutritiva formada normalment per lípids) que són molt més grans que la pròpia llavor. Això suposa un cost elevat d’energia per part de la planta, ja que no tan sols ha de produir la llavor sinó que també té que formar aquesta recompensa. Però a canvi, la cacatua Galah o de cap rosat (Eolophus roseicapillus) transporta a llarga distancia les seves llavors, ja que al alimentar-se d’aquest eleosoma ingereix les llavors que seran transportades pel seu vol a llarga distancia fins que siguin expulsades per defecació en altres llocs.

Cacatua_Acacia.jpg
Esquerra, Cacatua Galah (Eolophus roseicapillus) (Autor: Richard Fisher, flickr) ; Dreta, beines d’Acacia cyclops (llavors negres, eleosoma rosa) (Autor: Sydney Oats, flickr).

I l’altre tipus de dispersió de llavors per animals que estableix una relació de mutualisme és aquella on les diàspores són recollides per animals en èpoques d’abundància i les enterren per a disposar d’elles com aliment quan tinguin necessitat. Però no totes són menjades i algunes germinen.

3748563123_eeb32302cf_o.jpg
Esquirol recollint fruits (Autor: William Murphy, flickr)

Però no tot acaba aquí, ja que hi ha altres exemples ben curiosos i menys coneguts que d’alguna manera han fet que tant animals com plantes visquin junts en un perfecte “matrimoni”. Mirem ara un parell d’exemples:

Azteca i Cecropia

Les plantes del gènere Cecropia viuen en els boscos tropicals humits de Centre-Amèrica i Sud-Amèrica essent unes grans lluitadores. La seva estratègia per aconseguir alçar-se i captar llum evitant la competència amb d’altres plantes ha sigut la estreta relació que mantenen amb les formigues del gènere Azteca. Les plantes proporcionen a les formigues refugi, ja que les seves tiges terminals són normalment foradades i septades (amb separacions), el que permet a les formigues habitar-les per dins, i a més les plantes també produeixen cossos de Müller, que són petits cossos nutritius rics en glicogen dels quals les formigues s’alimenten. A canvi, les formigues protegeixen a Cecropia de lianes o plantes trepadores, permetent-li un gran èxit com a planta  pionera.

Ant Plants: CecropiaAzteca Symbiosis (www.youtube.com)

Marcgravia i Ratpenats

Fa pocs anys s’ha descobert que una planta de Cuba que és pol·linitzada per ratpenats ha evolucionat donant peu a fulles modificades que actuen com antenes parabòliques per a l’ecolocalització (radar) dels ratpenats. És a dir, la seva forma facilita que els ratpenats la localitzin ràpidament el que els permet recol·lectar nèctar de manera més eficient i a les plantes ser pol·linitzades amb major èxit, ja que els ratpenats es desplacen ràpidament visitant centenars de flors cada nit per alimentar-se.

6762814709_6dfaf49fff_o.jpg
Marcgravia (Autor: Alex Popovkin, Bahia, Brazil, Flickr)

En general, veiem que la vida de les plantes depèn molt de la vida dels animals, ja que aquests estan connectats d’una manera o altre. Totes aquestes interaccions que hem presentat formem part d’un conjunt encara més gran que fa de la vida una més complexa i singular, en la que la vida d’uns no s’explica sense la vida dels altres. Per aquest motiu podem dir que la vida d’alguns animals i algunes plantes s’assembla a un matrimoni.

Difusió-català

REFERÈNCIES

 • Apunts obtinguts en diferents assignatures durant la realització del Grau de Biologia Ambiental (Universitat autònoma de Barcelona) i el Màster de Biodiversitat (Universitat de Barcelona).
 • Bascompte, J. & Jordano, P. (2013) Mutualistic Networks (Chapter 1. Biodiversity and Plant-Animal Coevolution). Princeton University Press, pp 224.
 • Dansereau, P. (1957): Biogeography: an Ecological Perspective. The Ronald Press, New York., pp. 394.
 • Fenner M. & Thompson K. (2005). The Ecology of seeds. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. pp. 250.
 • Font Quer, P. (1953): Diccionario de Botánica. Editorial Labor, Barcelona.
 • Izco, J., Barreno, E., Brugués, M., Costa, M., Devesa, J. A., Fernández, F., Gallardo, T., Llimona, X., Parada, C., Talavera, S. & Valdés, B. (2004) Botánica ªEdición. McGraw-Hill, pp. 906.
 • Murray D. R. (2012). Seed dispersal. Academy Press. 322 pp.
 • Tiffney B. (2004). Vertebrate dispersal of seed plants through time. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics. 35:1-29.
 • Willis, K.J. & McElwain, J.C. (2014) The Evolution of Plants (second edition). Oxford University Press, pp. 424.
 • National Geographic (2011). Bats Drawn to Plant via “Echo Beacon”. http://news.nationalgeographic.com/news/2011/07/110728-plants-bats-sonar-pollination-animals-environment/

Socratea exorrhiza: les plantes també aprenen a caminar!

Aquest cop us vull presentar la planta que s’està fent famosa arreu del món, la palmera que camina (Socratea exorrhiza). Sempre s’havia dit que les plantes no es mouen de lloc, però la natura ens ha deixat sorpresos un com més amb un exemple com aquest. A continuació descobreix més d’aquesta planta tan extraordinària.

INTRODUCCIÓ

La planta que camina, Socratea exorrhiza, és una palmera (Arecaceae) que viu a la selva tropical del centre y Sud América. Aquesta pot arribar a mesurar 25 metres d’alçada i 16 centímetres de diàmetre, tot i que normalment es situa al voltant dels 15-20 metres d’alçada.

Socratea exorrhiza, walking palm
La planta que camina als Puentes Colgantes prop del Volcà Arenal, Costa Rica (Foto de Hans Hillewaert).

Juntament amb les orquídies i altres herbes, les palmeres són de les plantes més abundants en els boscos tropicals. Però, les palmeres resulten ben curioses, ja que tenen port arbori, alçada i mida d’arbre. Tot i així, no desenvolupen creixement secundari veritable, és a dir, no disposen de teixits que permetin l’increment del gruix de les arrels, tiges i branques. Això comporta que si la planta creix en alçada, hagi d’existir un mecanisme que suporti el seu pes. I se sap que no és gràcies al gruix de la tija, que és prou prima. Llavors, quin és aquest mecanisme? I com actua?

ARRELS AÈRIES

Moltes palmeres arborescents, és a dir, que tenen mides d’arbres, desenvolupen un conjunt d’arrels aèries. Aquestes es caracteritzen per estar situades per sobre el nivell del sòl. Aquest és el cas de la planta que camina (Socratea exorrhiza) i d’altres palmeres (com ara Iriartea deltoidea). Les arrels aèries són en general molt nombroses i altes.

Socratea exorriza
Arrels aèries de la planta que camina (Foto de Ruestz).

FUNCIONS DE LES ARRELS AÈRIES

Les funcions que duen a terme aquestes arrels han estat i són encara un debat. Tot i així, s’ha proposat diferent avantatges que poden proporcionar.

En primer lloc, la seva presència permet una major estabilitat i suport de la tija, la qual pot créixer més en alçada i més ràpidament. Això resulta molt interessant, ja que en els boscos tropicals la llum és un factor limitant molt important. I el fet que la planta pugui assolir alçades superiors destinant menys energia en l’elaboració d’un tronc gruixut que l’estabilitzi o en arrels subterrànies, la fa més competitiva. Tot i que proporcionen estabilitat, no s’ha demostrat que suposin un benefici per a créixer en pendents.

D’altra banda, també es pensa que les arrels aèries permeten colonitzar (expandir-se) noves àrees que contenen molts residus orgànics grans, generalment, branques o troncs morts d’altres arbres. Això és degut a que els poden evitar desplaçant les seves arrels per sobre.

A més, s’ha comprovat que les arrels aèries incrementen la supervivència de les plantes quan hi ha tempestes tropicals violentes (tal i com s’explica al següent apartat) i també faciliten la seva aeració quan hi ha inundacions.  Tot i això no s’ha validat que permetin a la palmera créixer en llocs pantanosos.

Tot i que es comença a tenir un coneixement més extens, encara es desconeixen totes les funcions d’aquestes arrels tan peculiars de les palmeres. Però, encara cal mencionar una darrera funció que s’ha descrit en la planta que camina i que és justament la que permet que la planta “camini”.

COM CAMINA LA PLANTA QUE CAMINA

Socratea exorrhiza  és coneguda com la planta que camina i això és degut a que pot canviar de posició per dos motius. Tot i que el segon, que es presenta a continuació, és el que dóna peu al seu nom vulgar.

El primer, conegut des de fa més temps, és prou comú degut a les fortes tempestes tropicals. Es dóna quan la palmera que es troba en posició normal (fase 1 de la imatge) és tombada per un altre arbre o branca i queda trepitjada (fase 2 de la imatge). La palmera un cop al terra té la capacitat de rebrotar i recuperar-se, gràcies al desenvolupament de noves arrels aèries en l’antiga tija; al mateix temps es moren les antigues (fase 3 de la imatge). Finalment, l’individu creix una altra vegada però havent canviat de lloc (fase 4 de la imatge). Per tant, l’organisme pot sobreviure tot i ser tombat i a més es recupera de nou.

Socratea exorrhiza diagram
Smartse – Bodley, John; Foley C. Benson (March 1980). Stilt-Root Walking by an Iriateoid Palm in the Peruvian Amazon. Biotropica (jstor: The Association for Tropical Biology and Conservation) 12 (1): 67-71

El segon cas ha estat descobert més recentment i és per ell que s’ha popularitzat aquesta planta. Segons es creu, les seves arrels aèries creixen cercant les zones on hi ha més llum i per l’altre cantó es van marcint. Així el tronc es desplaça de lloc molt lentament, però arribant a desplaçar-lo fins a 1 metre cada any.

Vídeo explicatiu en anglès de Simon Hart (Canal de Youtube Harold Eduarte).

Com heu vist, les plantes no deixen mai de sorprendre’ns. Arribant a casos tan curiosos com aquest. Recorda, si t’ha agradat, no t’oblidis de compartir-lo a les diferents xarxes socials. Gràcies.

REFERÈNCIES

 • Apunts d’Ecologia Forestal, Grau de Biologia Ambiental, UAB.
 • Avalos, Gerardo; Salazar, Diego; and Araya, Ana (2005). Stilt root structure in the neotropical palmsIrlartea deltoidea and Socratea exorrhiza. Biotropica 37 (1): 44–53.
 • Avalos, Gerardo and Fernández Otárola, Mauricio (2010). Allometry and stilt root structure of the neotropical palm Euterpe precatoria (Arecaceae) acroos sites and successional stages. Ametican Joranl of Botany 97 (3): 388-394.
 • Goldsmith, Gregory; and Zahawi, Rakan (September–December 2007).The function of stilt roots in the growth strategy of Socratea exorrhiza (Arecaceae) at two neotropical sites. Revista de Biologia Tropical 55 (3–4): 787–793.
 • Zotz, G.; Vollrath, B. (2003).The epiphyte vegetation of the palm Socratea exorrhiza – correlations with tree size, tree age and bryophyte cover. Journal of Tropical Ecology 19

Licencia Creative CommonsLicencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.