Arxiu d'etiquetes: caatinga

Els biomes del Brasil més desconeguts

El Brasil és un dels països més ric en biodiversitat del món. Dins el Brasil, la selva amazònica,  coneguda com el pulmó del món, és sovint reconeguda com la regió amb més diversitat d’éssers vius del món. És realment així? El Brasil amaga molts més biomes tant o més rics que la selva humida tropical, molt més desconeguts i amb un alt grau d’explotació que amenaça la seva conservació. En aquest post explicarem les característiques dels sis biomes del Brasil i farem un repàs dels diferents cultius de plantes al·lòctones que s’hi han introduït des de temps històrics i que han afectat aquest equilibri natural, des del sucre i el cafè fins la soja.

QUÈ ÉS UN BIOMA?

En aquest post parlarem dels diferents biomes del Brasil. Però què és un bioma? Un bioma és un conjunt d’ecosistemes amb una historia comú, que comparteixen un clima similar i per tant es caracteritzen per la presència d’animals i plantes semblants. El bioma és un concepte que engloba tots els éssers vius d’una comunitat però a la pràctica es defineix per la fisionomia o aparença general de la vegetació. És una unitat de classificació biològica que serveix per classificar grans regions geogràfiques del món. A nivell global, es reconeixen deu biomes al món: desert polar, tundra, taigà, bosc temperat caducifoli, laurisilva, selva tropical, estepa, sabana, desert i mediterrani.

BIOLOGIA DEL BRASIL

El Brasil és reconegut per ser el país amb la diversitat més nombrosa del planeta, seguit de la Xina, Indonèsia, Mèxic i Àfrica del Sud.

El Brasil, segons recents publicacions científiques, és el país amb la flora més rica del món, amb unes 46100 espècies de plantes, fongs i algues descrites, de les quals gairebé la meitat (43%) són endèmiques. Aquest nombre augmenta cada any ja que molta de la biodiversitat del Brasil encara està per descobrir. De fet es calcula que 20.000 espècies encara no han estat descrites. Els botànics descriuen prop de 250 espècies noves de plantes cada any al Brasil. Així que si ets taxònom i vols contribuir, cap al Brasil falta gent!

BIOMES DEL BRASIL:

Actualment es consideren sis tipus de biomes al Brasil: l’amazones, la mata atlàntica, el cerrado, la caatinga, la pampa i el pantanal. Aquesta classificació poc ha canviat des de la primera temptativa de classificar la vegetació brasilera en dominis florístics elaborada per Martius el 1824, que va donar nom de nimfes gregues als cinc dominis que va detectar. Va escollir les Nayades, les nimfes dels llacs, rius i fonts per anomenar l’amazones. Per al cerrado va considerar les Oreades, nimfes de les muntanyes, companyes de la Deessa de la caça, Diana. Va anomenar la mata atlàntica sota el nom de Dryades, les nimfes protectores dels roures i dels arbres en general. Va considerar la pampa i els boscos d’araucàries dins el domini de les Napeies, les nimfes dels valls i prats i finalment les Hamadryades, nimfes que protegeixen cadascuna un arbre en concret, van ser usades per la caatinga.

Brasil és dels pocs països del món que inclou dos dels seus biomes com a hotspot per a la conservació de la biodiversitat: el cerrado i la mata atlàntica.

La cattinga és l’únic bioma exclusiu del Brasil, tot i que trobem altres tipus de sabanes com el cerrado a Sud Amèrica i la mata atlàntica, a part del Brasil, només es troba al nord est d’Argentina i l’est del Paraguai.

mapa
Mapa amb la distribució dels sis biomes del Brasil
  1. AMAZONES

La regió irrigada pel cabdal del riu Amazones és la formació forestal més gran del planeta i el bioma amb més biodiversitat del Brasil. Ocupa gairebé el 50% del territori i està greument amenaçat degut a la seva desforestació causada per les industries fusteres i el cultiu de soja. Actualment es calcula que el 16% del seu total ha desaparegut sota les pressions antròpiques.

amazon
Vista àrea del bioma amazònic (Font: Commons Wikimedia).

L’origen d’aquesta gran diversitat segueix sent un misteri. Recents estudis científics expliquen que probablement l’aixecament de la serralada dels Andes, que va començar fa almenys 34 milions d’anys, va originar aquesta riquesa. La serralada dels Andes va començar a formar-se per l’esfondrament de la placa tectònica Americana sota la placa oceànica del Pacífic. Aquest procés geològic va canviar el règim de vents de la zona, modificant el patró de pluges al costat oriental dels Andes afectant fins i tot el sentit i direcció del riu Amazones, que abans desembocava al oceà Pacífic però degut a aquest aixecament es va redirigir cap a l’Atlàntic.

Aquests fenòmens geològics i climàtics van originar la formació d’una gran àrea d’aiguamolls a la part oriental dels Andes, originant l’aparició de moltes espècies noves.

L’Amazones es caracteritza per ser un bosc tropical humit tancat, de sòl sorrenc i pobre en nutrients, amb una estratificació en altura. El sotabosc és pràcticament inexistent i els organismes es distribueixen a diferents nivells de les copes dels arbres. Trobem famílies de dispersió pantropical com Fabaceae, Rubiaceae o Orchidaceae o d’altres d’origen amazònic; com les  Lecythidaceae (que té com un dels representants més famosos el productor de la nou de Pará, (Bertholletia excelsa) o les Vochysiaceae.

cadtanha pará
Bertholletia excelsa, arbre productor de la nou del Brasil, típic de l’Amazonia (Font: Flickr i Commons Wikimedia).

2. MATA ATLÀNTICA

Es tracta del bosc tropical que avarca la regió litoral del país i per tant el seu principal condicionant són els vents humits que arriben del mar i els relleus abruptes. Es caracteritza per estar composta per una gran varietat d’ecosistemes, que van des de boscos semicaducifolis estacionals a camps oberts de muntanya passant pels boscs d’araucàries al sud del país ja que té una elevada varietat d’altituds, latituds i per tant, climes.

araucaria
Bosc d’araucàries, una ecoregió dins el domini de la mata atlàntica del sud del Brasil (Font: Wikipedia).

Tot i que no és un bioma tant conegut com la selva amazònica, és el bioma amb la diversitat més gran d’angiospermes, pteridòfits i fongs del país; amb un nivell d’endemisme molt elevat (50% de les seves espècies en són exclusives) i es troba en un nivell de conservació molt més compromès. De fet fins l’arribada dels europeus va ser el bosc tropical més gran de tot el planeta. Avui en dia només resta el 10% de la seva extensió originària degut a la pressió antròpica. Un dels primers motius de l’explotació d’aquest bioma fou el pau-brasil (Caesalpinia echinata), arbre de fusta noble i resina valorada com a tintura vermella que va donar nom al país, però després el van seguir d’altres com el cultiu de canya de sucre, cafè o l’extracció d’or.

pau brasil
Detalls del pau-brasil (Caesalpinia echinata), arbre que dóna nom al Brasil (Font: Flickr).

Però no va ser fins al S. XX que la degradació d’aquest medi es va agreujar, tenint en compte que les grans capitals econòmiques i històriques del país com Sao Paulo, Rio de Janeiro i Salvador estan dins el seu domini.

Tot i així, cal ser optimistes. El bioma Mata Atlàntica és la regió amb més unitats de conservació d’Amèrica del Sud.

Les famílies més freqüents a la mata atlàntica són orquidàcies, bromeliàcies i fabàcies.

mata atl
Fisionomia típica de la Mata Atlàntica (Font: Commons Wikimedia).

3. CERRADO

És el segon tipus de bioma més extens al continent Sud Americà i ocupa el 22% del Brasil.

Es considera la sabana més rica del món en nombre d’espècies. Conté un elevat nivell d’endemismes i per això és considerat com un dels hotspots mundials en termes de biodiversitat. Conté 11.627 espècies de plantes (de les quals el 40% en són endèmiques) i unes 200 espècies d’animals, dels quals 137 es troben amenaçats d’extinció.

El bioma cerrado es troba a àrees de l’interior del Brasil amb dues estacions ben marcades (pluges o seca). Engloba diferents tipus d’hàbitats com són el campo sujo, campo limpo o el cerradão. Està composta per arbres petits, d’arrels profundes i fulles protegides de tricomes amb sotabosc compost per ciperàcies i gramínies. Els sòls del cerrado són sorrencs i pobres en nutrients, presentant colors vermellosos per l’alt contingut en ferro.

cerrado
Fisionomia típica del cerrado (Font: pixabay).

Els gèneres Vochysia i Qualea (Vochysiaceae) dominen el paisatge de sabana del cerrado. També s’hi troben molts representants de les asteràcies, orquidàcies i fabàcies.

És el segon bioma que més s’ha degradat en les últimes dècades al Brasil. La causa d’aquesta destrucció és el desenvolupament de la indústria agropecuària: aproximadament el 40% de soja del Brasil (Brasil és el primer productor de soja del món) i el 70% de carn de vaca i es produeixen en dominis del cerrado. La meitat del bioma cerrado s’ha destruït en només els últims 50 anys. Tot i aquest risc només el 8% de la seva àrea es troba protegida legalment.

soja
Monocultiu de soja al domini del cerrado a l’estat de Tocantins (Foto: barres fotonatura).

4. CAATINGA

És l’únic bioma exclusiu del Brasil i ocupa el 11% del territori del país. El seu nom prové d’un dels idiomes originaris del Brasil, el tupí-guaraní i significa bosc blanc. Tot i així és el bioma més poc conegut i infravalorat per la seva aridesa.

El clima de la caatinga és semi àrid i els sòls són pedregosos. La vegetació és de tipus sabana estèpica i es caracteritza per presentar una gran adaptació a l’aridesa (vegetació xeròfita) i sovint és espinosa. Els arbres de la caatinga perden les fulles durant l’època seca, deixant un paisatge ple de troncs blanquinosos.

caatinga
Fisionomia típica de la caatinga (Font: Commons Wikimedia).

Les famílies predominants d’aquest paisatge tant àrid són les Cactaceae (Cereus, Pilosocereus o Melocactus són gèneres comuns), Bromeliaceae i Euphorbiaceae, però també trobem força representants de les Asteraceae, Fabaceae i Poaceae. Una de les espècies originària i més representativa de la caatinga és el juazeiro (Ziziphus joazeiro, Rhamnaceae).

melocactus
Melocactus sp. (Cactaceae), un gènere molt comú a la caatinga (Font: barres fotonatura).

El seu estat de conservació també és crític. Prop del 80% de la caatinga ja està antropizat. El principal motiu d’aquesta degradació és la indústria agroalimentària i minera.

5. PAMPA

La Pampa és un bioma que ocupa un sol estat al país, Rio Grande do Sul i avarca només el 2% del territori brasiler. La pampa es troba també molt ben representada a l’Uruguai i el nord d’Argentina. Forma paisatges molt diversos que van des de planícies, muntanyes o afloraments rocosos, però el més típic són els camps graminosos amb tossals o petits puigs i arbres aïllats pròxims als cursos d’aigua.

S’hi han catalogat unes 1.900 espècies de plantes amb flors, de les quals 266 són de la família de les gramínies (Poaceae) i 141 de les Cyperaceae. També sobresurten les representants de les Compostes (Asteraceae) i les lleguminoses (Fabaceae). En les àrees d’afloraments rocosos són majoritàries les Cactaceae i les Bromeliaceae.

pampa
Paisatge típic de la pampa (Font: Flickr).

Pel que fa a la fauna, trobem fins a 300 espècies d’aus i 100 de mamífers, sent-ne emblemàtics el nyandú, les vicunyes (camèlids sud americans) o les Cavia, rosegadors propers a les capibares.

L’àrea de la pampa té un patrimoni cultural molt característic, compartit amb els habitants de la pampa de l’Argentina i Uruguai i desenvolupada pels gautxes.

Les activitats econòmiques més desenvolupades a la regió són l’agricultura i la ramaderia, que van arribar amb la colonització ibèrica, desplaçant gran part de la vegetació autòctona. Segons estimatives de pèrdua d’hàbitat, al 2008 només restava un 36% de la vegetació nativa. Només un 3% de la pampa està protegit sota algun tipus d’unitat de conservació.

6. PANTANAL

Es tracta d’una selva estèpica inundada que ocupa la plana al·luvial del riu Paraguai i els seus afluents. És per tant, una gran planícia humida, que s’inunda durant les èpoques de pluja, de novembre a abril. Aquestes inundacions afavoreixen l’alta biodiversitat. Ocupa només l’1,75% del territori brasiler i és per tant el bioma menys extens del país.

Quan es produeixen les inundacions, aflora gran quantitat de matèria orgànica, ja que l’aigua transporta totes les restes de vegetació i animals en descomposició afavorint la fertilització del sòl.

Són típiques del pantanal els camps de gramínies (Poaceae). En les zones que no arriben a inundar-se trobem vegetació arbustiva i fins a arbres. Han estat catalogades unes 2.000 espècies de plantes diferents, sent-ne algunes de les més representatives les palmeres (Arecaceae) o macròfites aquàtiques (Lentibularaceae, Nymphaeaceae, Pontederiaceae).

pantanal
Victoria regia (Nymphaeaceae) al pantanal de l’estat de Mato Grosso (Font: Flickr),

Conté una altra diversitat de peixos (263 espècies), amfibis (41 espècies), rèptils (113 espècies), aus (650 espècies) i mamífers (132 espècies), sent-ne el guacamai blau, el caiman negre o el jaguar les espècies més emblemàtiques.

Després de l’Amazones, és el segon bioma del Brasil més preservat ja que es considera que el 80% de la seva extensió conserva la seva vegetació nativa. Tot i així, l’activitat humana també hi ha deixat un gran impacte, sobretot les activitats agropecuàries. La pesca i la ramaderia bovina són les activitats econòmiques més desenvolupades al pantanal. També l’establiment de plantes hidroelèctriques amenaça l’equilibri ecològic d’aquest ambient, ja que si es trenca el règim d’inundacions de la regió, tota la vida es veurà afectada.

REFERÈNCIES

Los biomas del Brasil más desconocidos

Brasil es uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo. Dentro del Brasil, la selva amazónica, conocida como el pulmón del mundo, es frecuentemente reconocida como la región con más diversidad de seres vivos del mundo. ¿Es así realmente? Brasil esconde muchos más biomas tan ricos como la selva húmeda tropical, mucho más desconocidos y con un alto grado de explotación que amenaza su conservación. En este post explicaremos las características de los seis biomas del Brasil y haremos un repaso de los diferentes cultivos de plantas alóctonas que se introdujeron en el país desde tiempos históricos y que afectaron el equilibrio natural, desde el azúcar y el café hasta la soja.

¿QUE ES UN BIOMA?

En este post hablaremos de los diferentes biomas del Brasil. Pero, ¿que es un bioma? Un bioma es un conjunto de ecosistemas con una historia común, que comparten un clima similar y, por lo tanto, se caracterizan por la presencia de animales y plantas similares. El bioma es un concepto que engloba todos los seres vivos de una comunidad, pero en la práctica se define por la fisionomía o apariencia general de la vegetación. Es una unidad de clasificación biológica que sirve para clasificar grandes regiones geográficas del mundo. A nivel global, se reconocen diez biomas en el mundo: desierto polar, tundra, taiga, bosque temperado caducifolio, laurisilva, selva tropical, estepa, sabana, desierto y mediterráneo.

BIOLOGÍA DE BRASIL

Brasil es reconocido por ser el país con la mayor diversidad, seguido de China, Indonesia, México y África del Sud.

Según recientes publicaciones científicas, Brasil es el país con la flora más rica del mundo, con 46100 especies de plantas, hongos y algas descritos, de las cuales casi la mitad (43%) son ednémicas. Este número aumenta cada año ya que mucha de la biodiversidad de Brasil todavía está por descubrir. De hecho, se calcula que 20.000 especies todavía no se han descrito. Los botánicos describen cerca de 250 especies nuevas de plantas cada año en Brasil. Así que si eres taxónomo y quieres contribuir, ¡en Brasil te están esperando!

Otro dato sorprendente, es que de las aproximadamente 8900 especies con semilla que existen en el Brasil, el 57% son endémicas.

BIOMAS DE BRASIL

Actualmente se consideran seis tipos de biomas en el Brasil: amazonas, mata atlántica, cerrado, caatinga, pampa y pantanal. Esta classificación poco ha cambiado desde la primera tentativa de classificar la vegetación brasileña en dominios florísticos elaborada por Martius en 1824, quien dió nombre de ninfas griegas a los cinco dominios que detectó. Escogió las Nayades, las ninfas de los lagos, rios y fuentes para denominar la amazonia. Para el cerrado consideró las Oreades, ninfas de las montañas, compañeras de la Diosa de la caza, Diana. Denominó la mata atlántica bajo el nombre de Dryades, las ninfas protectoras de los robles y los árboles en general. Consideró la pampa y los bosques de araucárias bajo el dominio de las Napeias, las ninfas de los valles y prados y finalmente las Hamadryades, ninfas que protegen cadauna un árbol en concreto, se usaron para designar la caatinga.

Brasil es de los pocos paises del mundo que incluye dos de sus biomas como hotspot para la conservación de la biodiversidad: el cerrado y la mata atlántica.

La cattinga es el único bioma exclusivo del Brasil, aunque encontramos otros tipos de sabanas parecidas al cerrado en Sud América y la mata atlántica, fuera del Brasil, solo se encuentra en el nord este de Argentina y este de Paraguai.

mapa
Mapa con la distribución de los seis biomas brasileños.

1. AMAZONIA

La región irrigada por el caudal del río Amazonas es la formación forestal más grande del planeta y el bioma con más biodiversidad de Brasil. Ocupa casi el 50% del territorio y está gravemente amenazado debido a su desforestación causada por las industrias madereras y el cultivo de soja. Actualmente se calcula que el 16% de su totalidad ha desaparecido bajo las presiones antrópicas.

amazon
Vista área del bioma amazónico (Fuente: Commons Wikimedia).

El origen de esta gran diversidad sigue siendo un misterio. Recientes estudios científicos explican que probablemente el levantamiento de los Andes, que comenzó hace al menos 34 millones de años originó esta riqueza. La cordillera de los Andes comenzó a formarse por el hundimiento de la placa tectónica Americana bajo la placa oceánica del Pacífico. Este proceso geológico cambió el régimen de vientos de la zona, modificando el patrón de lluvias en el lado oriental de los Andes, afectando hasta el sentido y dirección del río Amazonas, que anteriormente desembocaba en el océano Pacífico pero debido a este levantamiento se redirigió hacia el Atlántico.

Estos fenómenos geológicos y climáticos originaron la formación de una gran área de humedales en la parte oriental de los Andes, originando la aparición de muchas especies nuevas.

La Amazonia se caracteriza por ser un bosque tropical húmedo cerrado, de suelo arenoso y  pobre en nutrientes, con una estratificación en altura. El sotobosque es prácticamente inexistente y los organismos se distribuyen a diferentes niveles de las copas de los árboles. Encontramos famílias de dispersión pantropical como Fabaceae, Rubiaceae o Orchidaceae u otras de origen amazónico; como las Lecythidaceae (que tiene como uno de sus representantes más famosos el productor de la nuez de Pará, Bertholletia excelsa) o las Vochysiaceae.

cadtanha pará
Bertholletia excelsa, árbol productor de la nuez del Brasil, típico de la Amazonia (Fuente: Flickr y Commons Wikimedia).

 2. MATA ATLÁNTICA

Se trata del bosque tropical que abarca la región litoral del país y, por lo tanto, su principal condicionante son los vientos húmedos que llegan del mar y los relieves abruptos. Se caracteriza por estar compuesta por una gran variedad de ecosistemas, que van desde bosques semi-caducifolis estacionales a campos abiertos de montaña, pasando por los bosques de araucarias en el Sud del país ya que tiene una elevada variedad de altitudes, latitudes y, por lo tanto, climas.

araucaria
Bosque de araucarias, una ecoregión dentro del dominio de la mata atlántica del sud del Brasil (Font: Wikipedia).

Aunque no es un bioma tan conocido como la selva amazónica, es el bioma con la diversidad más grande de angiospermas, pteridofitos y hongos del país; con un nivel de endemismos muy elevado (50% de sus especies son exclusivas) y se encuentra en un nivel de conservación mucho más comprometido. De hecho, hasta la llegada de los europeos, fue el bosque tropical más grande de todo el planeta. Hoy en día sólo queda el 10% de su extensión originaria debido a la presión antrópica. Uno de los primeros motivos de la explotación de este bioma fue el pau-brasil (Caesalpinia echinata), árbol de madera noble y resina valorada por su tintura roja que dio nombre al país, pero después lo siguieron otros como el cultivo de caña de azúcar, café o la extracción de oro.

pau brasil
Detalles de la morfologia del pau-brasil (Caesalpinia echinata), árbol que da nombre a Brasil (Fuente: Flickr).

Pero no fue hasta el s. XX que la degradación de este medio se agravó, teniendo en cuenta que las grandes capitales económicas y históricas del país como Sao Paulo, Rio de Janeiro y Salvador están dentro de su dominio.

Aunque se debe ser optimista. El bioma Mata Atlántica es la región con más unidades de conservación de América del Sud.

Las famílias más frecuentes en la mata atlántica son orquidáceas, bromeliáceas y fabáceas.

mata atl
Fisionomia típica de la Mata Atlántica (Fuente: Commons Wikimedia).

3. CERRADO

Es el segundo tipo de bioma más extenso en el continente Sud Americano y ocupa el 22% de Brasil.

Se considera la sabana más rica del mundo en número de espécies. Contiene un elevado nivel de endemismos y por eso se considera como uno de los hotspots mundiales en términos de biodiversidad. Contiene 11.627 especies de plantas (de las cuales el 40% son endémicas) y unas 200 especies de animales, de las cuales 137 se encuentran amenazadas.

El bioma cerrado se encuentra en áreas del interior de Brasil con dos estaciones bien marcadas (lluvias o seca). Engloba diferentes tipos de hábitats como son el campo sujo, campo limpo o el cerradão. Está compuesta por árboles pequeños, de raíces profundas y hojas protegidas de tricomas con sotobosque compuesto por ciperáceas y gramíneas. Los suelos del cerrado son arenosos y pobres en nutrientes, presentando colores rojizos por su alto contenido en hierro.

cerrado
Fisionomia típica del cerrado (Fuente: pixabay).

Los géneros Vochysia y Qualea (Vochysiaceae) dominan el paisaje de sabana del cerrado. También se encuentran muchos representantes de las asteráceas, orquidáceas y fabáceas.

Es el segundo bioma que más se ha degradado en las últimas décadas en Brasil. La causa de esta destrucción es el desarrollo de la industria agropecuaria: aproximadamente el 40% de soja de Brasil (Brasil es el primer productor de soja del mundo) y el 70% de carne de vaca y se  producen en dominios del cerrado. La mitad del bioma cerrado se ha destruido en sólo los últimos 50 años. Aunque tiene este riesgo, sólo el 8% de su área se encuentra protegida legalmente.

soja
Monocultivo de soja dentro del dominio del cerrado en el estado de Tocantins (Foto: barres fotonatura).

4. CAATINGA

Es el único bioma exclusivo de Brasil y ocupa el 11% del territorio del país. Su nombre proviene de uno de los idiomas originarios de Brasil, el tupí-guaraní y significa bosque blanco. Es el bioma más poco conocido e infravalorado por su aridez.

El clima de la caatinga es semi-árido y los suelos son pedregosos. La vegetación es de tipo sabana estépica y se caracteriza por presentar una gran adaptación a la aridez (vegetación xerófita) y frecuentemente es espinosa. Los árboles de la caatinga pierden las hojas durante la época seca, dejando un paisaje lleno de troncos blanquecinos.

caatinga
Fisionomia típica de la caatinga (Fuente: Commons Wikimedia).

Las familias predominantes de este paisaje tan árido son las Cactaceae (Cereus, Pilosocereus o Melocactus), Bromeliaceae y Euphorbiaceae, pero también encontramos bastantes representantes de les Asteraceae, Fabaceae y Poaceae. Una de las especies originarias y representativas de la caatinga es el juazeiro (Ziziphus joazeiro, Rhamnaceae).

melocactus
Melocactus sp. (Cactaceae), un género muy común de caatinga (Foto: barres fotonatura).

Su estado de conservación también es crítico. Cerca del 80% de la caatinga ya está antropizado. El principal motivo de esta degradación es la industria agroalimentária y minera.

5. PAMPA

La Pampa es un bioma que ocupa un único estado en el país, Rio Grande do Sul y abarca el 2% del territorio brasileño. La pampa se encuentra también muy bien representada en Uruguay y  el norte de Argentina. Forma paisajes muy diversos que van desde planícies, montañas o afloramientos rocosos, pero lo más típico son los campos graminosos con montes y árboles aislados próximos a los cursos de agua.

pampa
Paisaje típico de la pampa (Fuente: Flickr).

Se han catalogado unas 1.900 especies de plantas con flor, de las cuales 266 son de la familia de las gramínias (Poaceae) y 141 de las Cyperaceae. También sobresalen los representantes de las Compuestas (Asteraceae) y las leguminosas (Fabaceae). En las áreas de afloramientos rocosos son mayoritarias las Cactaceae y Bromeliaceae.

Por lo que hace a la fauna, encontramos hasta 300 especies de aves y 100 de mamíferos, siendo emblemáticos el nyandú, las vicuñas (camélidos sud americanos) o las Cavia, roedores cercanos a las capibaras.

El área de la pampa tiene un patrimonio cultural muy característico, compartido con los habitantes de la pampa de Argentina y Uruguay, desarrollada por los gauchos.

Las actividades económicas más desarrolladas de la región son la agricultura y la ganadería, que llegaron con la colonización ibérica, desplazando gran parte de la vegetación autóctona. Según estimaciones de pérdida de hábitat, en 2008 sólo quedaba un 36% de la vegetación nativa. Sólo un 3% de la pampa se encuentra protegida bajo algún tipo de unidad de conservación.

6. PANTANAL

Se trata de una selva estépica inundada que ocupa la plana aluvial del río Paraguay y sus afluentes. Es, por lo tanto, una gran planície húmeda, que se inunda durante las épocas de lluvia, de noviembre a abril. Estas inundaciones favorecen la alta biodiversidad. Ocupa sólo el 1,75% del territorio brasileño y es por tanto el bioma menos extenso del país.

pantanal
Victoria regia (Nymphaeaceae) en el pantanal del estado de Mato Grosso (Fuente: Flickr).

Cuando se producen las inundaciones, aflora una gran cantidad de materia orgánica, ya que el agua transporta todos los restos de vegetación y animales en descomposición favoreciendo la fertilización del suelo.

Son típicos del pantanal los campos de gramíneas (Poaceae). En les zonas que no llegan a inundar-se encontramos vegetación arbustiva i hasta árboles aislados. Se han catalogado unas 2.000 especies de plantas diferentes, siendo algunas de las más representativas las palmeras (Arecaceae) o macrófitas acuáticas (Lentibularaceae, Nymphaeaceae, Pontederiaceae).

Contiene una alta diversidad de peces (263 especies), anfibios (41 especies), réptiles (113 especies), aves (650 especies) y mamíferos (132 especies), siendo el guacamayo azul, el caimán negro o el jaguar las especies más emblemáticas.

Después de la Amazonia, es el segundo bioma de Brasil más preservado ya que se considera que el 80% de su extensión conserva su vegetación nativa. De todas formas, la actividad humana también ha dejado un gran impacto, sobre todo las actividades agropecuarias. La pesca y la ganadería bovina son las actividades económicas más desarrolladas en el pantanal. También el establecimiento de plantas hidroeléctricas amenaza el equilibrio ecológico de este ambiente, ya que si se rompe el régimen de inundaciones de la región, toda la vida se verá afectada.

REFERENCIAS

Laia-castellà

The least known biomes of Brazil

Brazil is one of the richest country of the world in terms of biodiversity. The Amazon rainforest, often known as the world’s lungs, is recognized as the world’s most diverse region. Is it really so? Brazil hides many more biomes as richer as the tropical rainforest, but much more unknown and with a high degree of threates that affect its conservation. In this post I will explain the main characteristics of the six Brazil biomes and I will review different crops that have been introduced into the country since historical times affecting the natural balance of its ecosystems, from sugar and coffee to soybeans.

WHAT IS A BIOME?

In this post I will discuss the different biomes of Brazil. But what is a biome? It is a group of ecosystem with a common history and climate and therefore being characterized by the same animals and plants. Biome concept includes all living beings of a community but in practice biomes are defined by the vegetation general appearance. Is a unit of biological classification used to classify major geographic regions of the world. Thera are ten recognized biomes in the world: polar desert, tundra, taiga, temperate deciduous forest, laurel forest, rainforest, steppe, savannah, desert and Mediterranean.

BIOLOGY OF BRAZIL

Brazil is recognized as the country with largest biodiversity in the world, followed by China, Indonesia, Mexico and South Africa. Brazil, according to recent scientific publications, is the country with the richest flora in the world, with 46,100 species of plants, fungi and algae described, 43% of them being endemic. This number increases every year since many Brazil biodiversity is still unknown. In fact it is estimated that 20,000 species have not been described yet. Botanists describe about 250 new species of plants every year in Brazil. So if you are taxonomist willing to contribute, there’s people lacking in Brazil!

Another amazing fact is that, 57% of the 8900 seed plant species in Brazil are endemic.

BRAZILIAN BIOMES

Nowadays, six different types of biomes are defined in Brazil: Amazon, Atlantic Forest, Cerrado, Caatinga, Pampa and Pantanal. This classification has little changed since the first attempt to classify the Brazilian vegetation in floristic domains elaborated by Martius in 1824, who gave names of Greek nymphs to the five domains detected. He chose the Nayades, nymphs of lakes, rivers and fountains to call the Amazon. For the cerrado, he took the Oreades, nymphs of the mountains, companions of Diana, the hunt Goddess. He named the Atlantic forest under the Dryades, the nymphs protective of oaks and trees in general. He considered pampas and araucarias forests under the Napeias dominion, nymphs of valleys and meadows and finally Hamadryades, nymphs protectors each one of a particular tree, were used to designate the caatinga.

Brazil is one of the few countries in the world including  two hotspots for the conservation of biodiversity: the Atlantic Forest and the Cerrado.

Cattinga in the only biome exclusive from Brazil, tough other Cerrado-like savannahs are found in South America and the Atlnatic Forest, out from Brazil, is only found in North-East Argentina and East Paraguay.

mapa
Map with the distribution of the six brazilian biomes.

1. AMAZON

The Amazon basin area is the world’s largest forest and the most biodiverse biome in Brazil. It occupies almost 50% of the country and is seriously threatened due to the deforestation caused by logging industries and soybean crops. Currently it is estimated that 16% of the amazon rainforest is under anthropic pressure.

amazon
Aerial view of the Amazon rainforest (Source: Commons Wikimedia).

The origin of the Amazon diversity remains a mystery. Recent scientific studies explain that the rise of the Andes, which began at least 34 million years ago originated this biological richness. The Andes were formed by the collapse of the American tectonic plate under the Pacific oceanic plate. This geological process changed the wind regime in the area, affecting the rainfall patterns in the eastern side of the Andes. This also changed the Amazon River direction that before flew into the Pacific Ocean but due to this gemountain range rise was redirected to the Atlantic ocean.

These geological and climatic phenomena originated the formation of a large area of wetlands in the eastern part of the Andes, causing the appearance of many new species. The Amazon is an enclosed tropical rain forest with a sandy soil, poor in nutrients. The undergrowth is nonexistent and organisms are distributed along the canopy.

We found pantropical plant families like Fabaceae, Rubiaceae or Orchidaceae, and other of Amazonian origin; as Lecythidaceae (one of its most famous species is the Brazil nut tree, Bertholletia excelsa) or Vochysiaceae.

cadtanha pará
Bertholletia excelsa, the Brazil nut producer, typical from the Amazon rainforest (Source: Flickr and Commons Wikimedia).

2. ATLANTIC FOREST

Atlantic forest is a tropical forest covering the coastal region of Brazil and therefore it is characterized by humid winds coming from the sea and steep reliefs. It is composed of a variety of ecosystems because a high variety of altitudes, latitudes and therefore, climates ranging from semideciduous seasonal forests to open mountain fields and Araucaria’s forests in the south.

araucaria
Araucaria forest, ecoregion considered in the  Atlantic forest domain in south Brazil (Source: Wikipedia).

 Although much more less known than the Amazon rainforest, the Atlantic forest has the largest diversity of angiosperms, pteridophytes and fungi in the country; with a very high level of endemism (50% of its species are exclusive) and is in a worst level of conservation. In fact until the arrival of the Europeans, it was the largest tropical forest worldwide. Today remains only 10% of its original length due to anthropogenic pressure. One of the first exploitation of this biome was the pau-brasil (Caesalpinia echinata), valued because of its wood and the red dye of its resin, that gave name to the country. Pau-Brasil was then followed by others human impacts as sugar cane and coffee cultivation and gold mining. But it was not until the twentieth century that the degradation of the environment worsened, given that the major economic and historical capitals like Sao Paulo, Rio de Janeiro and Salvador are within its domain.

mata atl
Typical landscape of the Atlanic rainforest (Source: Commons Wikimedia).

However, we must be optimistic. The Atlantic Forest biome is the region with more conservation units in South America.

3. CERRADO

It is the second largest biome of South American covering 22% of Brazil.

It is considered the richest savannah in the world in terms of species number. It contains a high level of endemic species and it is considered one of the global hotspots in terms of biodiversity. Containing 11,627 species of plants (of which 40% are endemic) and 200 animal species, 137 of which are threatened to extinction.

Cerrado is in interior areas of Brazil with two well marked seasons (rain and dry season). It includes different types of habitats such as campo sujo, campo limpo or  cerradão. It is composed of small trees with deep roots and leaves with trichomes and an undergrowth composed of sedges and grasses. Cerrado soils are sandy and nutrient-poor with reddish colors featuring the high iron content.

cerrado
Typical landscape of the Cerrado (Source: pixabay).

Vochysia and Qualea (Vochysiaceae) genera dominate the savannah landscape of the cerrado. Representatives of the Asteraceae, Fabaceae and Orchidaceae are the most frequent in terms of species number.

It is in second position in terms of degradation in Brazil recent decades. The origin of this destruction is the development of the agricultural industry: approximately 40% of soybean crops (Brazil is the largest producer of soybeans in the world) and 70% of beef are produced in cerrado areas. Half of the cerrado biome has been destroyed in only the past 50 years. Despite this risk only 8% of its area is legally protected.

soja
Soybean monoculture inside the cerrado domain in Tocantins (Source: barres fotonatura).

4. CAATINGA

It is the only exclusively Brazilian biome and occupies 11% of the country. Its name comes from a native language of Brazil, the Tupi-Guarani and means white forest. However, this biome is the most undervalued and little known because of its aridity.

The climate of the caatinga is semi arid and soils are stony. The vegetation is steppe and savannah like and is characterized by a great adaptation to aridity (xerophyte vegetation) often prickly. The caatinga trees lose their leaves during dry season, leaving a landscape full of whitish trunks.

caatinga
Typical landscape of the Caatinga (Source: Commons Wikimedia).

Plant families predominating caatinga landscape are Cactaceae (Cereus, Melocactus or Pilosocereus genera are common), Bromeliaceae and Euphorbiaceae, but representatives from Asteraceae, Malvaceae and Poaceae can also been found. A typical native caatinga species is Juazeiro (Ziziphus joazeiro, Rhamnaceae).

melocactus
Melocactus sp. (Cactaceae), a very comon genus in the caatinga (Source: barres fotonatura).

The caatinga conservation status is also critical. About 80% of the caatinga is already anthropizated. The main motive for this degradation is the food industry and mining.

5. PAMPA

Pampa is a biome that occupies a single state in Brazil, Rio Grande do Sul covering only 2% of the country. Pampa biome is also very well represented in Uruguay and northern Argentina. It includes a large diversity of landscapes, ranging from plains, mountains and rocky outcrops, but the more typical are grass fields with hills and isolated trees nearby water courses.

About 1,900 species of flowering plants have been catalogated in the Pampa, of which 450 are from the grass family (Poaceae) and 141 from Cyperaceae. Also Compositae (Asteraceae) and legumes (Fabaceae) species are frequent. In the areas of rocky outcrops we can found a large number of Cactaceae and Bromeliaceae.

pampa
Typical landscape of Pampa biome (Source: Flickr).

Regarding the fauna, there are up to 300 species of birds and 100 of mammals, with the emblematic species rhea, vicuña (South American camelids) or Cavia (rodents near the capybaras).

The pampas region has a very typical cultural heritage, shared with the pampas inhabitants of Argentina and Uruguay and developed by gaucho people.

The most developed economic activities are agriculture and livestock, which came along with Iberian colonization, displacing much of the native vegetation. According to estimates of habitat loss, in 2008 only 36% of the native vegetation remained . Only 3% of the pampa is protected under some form of conservation unit.

6. PANTANAL

Pantanal biome is a flooded forest steppe occupying the alluvial plain of the Paraguay River and its tributaries. It is therefore a wet plain which floods during the rainy season, from November to April. These floods favor a high biodiversity. It occupies only 1.75% of Brazil and is therefore the less extensive biome in the country.

When floods occur, a lot of organic matter emerges, since water carries all traces of vegetation and decaying animals favoring soil fertilization.

Grasses fields (Poaceae) configure the typical landscape in Pantanal. Not flooded areas are occupied by shrubs and even trees. About 2,000 different species of plants have been cataloged in Pantanal. Some of the more representative are palms (Arecaceae) and aquatic macrophytes (Lentibularaceae, Nymphaeaceae, Pontederiaceae).

pantanal
Victoria regia (Nymphaeaceae) in the pantanal from Mato Grosso state (Source: Flickr).

Pantanal contains a high diversity of fishes (263 species), amphibians (41 species), reptiles (113 species), birds (650 species) and mammals (132 species), being the hyacinth macaw, the alligator or the black jaguar its most emblematic species.

After the Amazon, it is the second most preserved biome in Brazil since 80% of its extension retains its native vegetation. However, human activity also has made a great impact, especially with farming activities. Fishing and cattle are the most developed economic activities in the Pantanal. Also the establishment of hydroelectric plants is threatening the ecological balance of the environment, because if the flooding regime is broken, wildlife will be affected.

REFERENCES

Laia-anglès