Arxiu d'etiquetes: curs gratuït

143 estudiants es beneficiaran de la promoció gratuïta del Curs Tursiops

El passat 7 de novembre es varen obrir les inscripcions al Curs Tursiops: Introducció als Cetacis i, des d’aquest dia i fins el dia 10 de desembre, s’ha oferit una promoció pels seguidors del Facebook i Twitter per a poder-lo realitzar de completament gratuïta. Per altra banda, el dia 29 de novembre es varen obrir les de la seva versió en castellà. En aquest total de 34 dies en que s’ha oferit la promoció hi ha hagut un total de 143 estudiants que s’hi han apuntat.

Ara bé, quin és el perfil d’aquests 143 estudiants? 

Tal com es pot observar en les gràfiques inferiors, el 80% dels estudiants tenen entre 15 i 34 anys, tot i que n’hi ha d’edats més avançades. A més, la majoria dels estudiants són dones.

Blog1

El nivell d’estudis dels estudiants és molt divers, tot i que la majoria són llicenciats o graduats, en matèries molt diverses, seguit per estudiants que han acabat el Batxillerat o un Màster. A més, més de la meitat encara està estudiant actualment.
Blog2

Finalment, l’idioma que ha tingut més èxit és el castellà, amb un 57% dels estudiants, front al 43% que el fa en català. Per altra banda, tres quartes parts dels estudiants realitza el curs per obtenir el Certificat d’Aprofitament Avançat.
Blog3

Acabar agraint la gran acceptació que ha tingut el curs i per tota la difusió que se n’ha fet.

Aquesta publicació està sota una llicència Creative Commons:
Llicència Creative Commons Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Curs Tursiops: Introducció als cetacis

El Curs Tursiops: Introducció als cetacis pretén ser un curs impartit online on s’introdueixin alguns coneixements bàsics sobre els cetacis. Si hi estàs interessat pots escriure un correu electrònic a allyouneedisbiology@gmail.com. Només s’admeten inscripcions a través del correu electrònic.

DIRIGIT A:

El curs està dirigit a qualsevol persona, en especial a aquelles que no tinguin cap tipus de noció dels cetacis o a aquelles persones que tinguin un coneixement molt baix d’aquests animals. Així doncs, per a la realització d’aquest curs no es requereix d’una formació prèvia en aquest camp.

OBJECTIUS:

L’objectiu fonamental del curs és que l’alumne adquireixi un conjunt de coneixements bàsics sobre els cetacis a diferents nivells, per tal que pugui comprendre’n la seva biologia i la seva importància en els ecosistemes marins.

TEMARI:

 1. Origen i evolució dels cetacis
 2. Adaptacions a la vida aquàtica
 3. Anatomia i fisiologia bàsica
 4. Diversitat de Cetacis
 5. Comportaments generals
 6. Conservació
 7. Cetacis del Mediterrani: claus d’identificació.
 8. Albiraments

IDIOMA:

El curs s’ofereix tant en català com en castellà, a escollir. De tota manera, hi ha alguns enllaços a contingut en castellà (que pot ser o no avaluable) i en anglès (en cap cas és avaluable).

MODALITAT:

Curs online.

Portada català

DURADA DEL CURS,  DATA D’INICI I AVALUACIÓ:

El curs es podrà iniciar en qualsevol moment, prèvia inscripció via correu electrònic i el seu posterior enregistrament a la plataforma Udemy (sense cap cost econòmic). El temps per a realitzar el curs és infinit, tot i que es recomana acabar-lo en un termini d’un – dos mesos.

L’avaluació depèn del tipus de certificat.

CERTIFICAT:

Es podran adquirir dos tipus de certificats a l’acabar el curs. En els dos casos, els continguts són exactament iguals, però canvia l’avaluació.

 • Certificat d’Aprofitament Bàsic: S’obté realitzant totes les classes (22 classes) i exàmens (9 exàmens) proposats a Udemy, sense cap altre tipus de requeriment. És el que ofereix la mateixa plataforma al finalitzar el Curs.
 • Certificat d’Aprofitament Avançat: s’oferirà únicament a través de All you need is Biology a aquells alumnes que realitzin un conjunt de tasques addicionals:
  1. Superin els qüestionaris parcials específics (9 avaluacions parcials) i final amb una nota igual o superior a 7 (sobre 10).
  2. 2 aportacions de qualitat al debat “Cetacis en captivitat: sí o no?
  3. Elaboració d’una fitxa d’una espècie: amb una puntuació mínima de 7
  4. Contestar una enquesta de valoració del curs.

Licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.