Arxiu d'etiquetes: Llocs d’Importància Comunitària

Xarxa Natura 2000, en xarxa per a la cooperació i conservació de la biodiversitat

La conservació, protecció i millora del medi ambient, inclosos els hàbitats naturals i la fauna i flora silvestres, és un dels objectius essencials de la Unió Europea. Amb aquesta finalitat es crea la Xarxa Natura 2000, per protegir i gestionar de forma adequada un nombre i superfície suficients dels espais més importants que els alberguen, permetent a més el desenvolupament sostenible del medi rural en aquestes àrees.

La Xarxa Natura 2000, que abasta territoris des d’Espanya a Polònia, va complir 24 fructífers anys el dissabte 21 de maig de 2016, en el Dia de la Xarxa Natura 2000.

QUÈ ÉS LA XARXA NATURA?

La Xarxa Natura 2000 va ser creada per la Directiva Hàbitat 92/43/CEE (Dret de la Unió Europea que té com a objectiu la protecció dels hàbitats i espècies silvestres) per tal de garantir la biodiversitat front a l’impacte de les activitats humanes. Promou la conservació dels hàbitats naturals i de les espècies de flora i fauna silvestres més valuoses i amenaçades. Per a això, s’estableix una gran xarxa d’espais naturals a nivell europeu, amb objectius específics.

La necessitat d’una xarxa d’aquestes característiques es va fer patent davant la destrucció i fragmentació que durant dècades estaven patint els hàbitats naturals. L’Agència Europea de Medi Ambient ha confirmat que en els darrers anys s’estan reduint les poblacions de moltes espècies europees: s’han extingit 64 espècies de flora endèmiques (espècies que es troben exclusivament en un territori determinat), estan amenaçades el 38% de les espècies d’aus i el 45% de les papallones. A més, els ecosistemes estan sotmesos a intenses pressions (canvis de l’ús del sòl, incendis, infraestructures, augment de les àrees urbanes, intensificació del turisme,…), En les últimes dècades, per exemple, la superfície d’aiguamolls del nord i oest d’Europa s’ha reduït en un 60%.

Dins de la Xarxa Natura, podem trobar dues figures de protecció:

  • Llocs d’Importància Comunitària (LIC): Són llocs que presenten tipus d’hàbitats naturals o espècies de valor, i que són designats en virtut de la Directiva Hàbitats. Una vegada són declarats pels estats membres de la Unió Europea, passen a denominar-se Zones d’Especial Conservació (ZEC).
  • Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA): Zones que alberguen espècies d’aus a conservar que es troben catalogades a la Directiva Aus.

A més, cal tenir en compte que dins de la Xarxa Natura s’hi poden trobar hàbitats terrestres i marins.

LOCALITZACIÓ DE LES ÀREES PROTEGIDES

La Unió Europea no és un espai geogràfic homogeni. Des del Cercle Polar Àrtic fins al Mediterrani, i des del Delta del Danubi fins a les Illes Canàries, presenta en els més de 4.000.000 km2 d’extensió una gran diversitat d’ecosistemes i paisatges naturals.

natura2000sites
Localització de zones Natura 2000 a Europa (Foto: http://www.metrhispanico.com)

Més de 27.000 espais naturals d’alt valor ecològic a tot Europa formen part de la Xarxa Natura 2000. La Comissió disposa d’una web en la qual consultar tots els llocs Natura 2000, així com els projectes desenvolupats en ells.

XARXA NATURA 2000 I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN EL MEDI RURAL

En els seus inicis, després de la presentació per part dels participants d’un llistat de llocs que podrien ser destinats a formar aquesta xarxa, hi va haver un problema quan van sorgir controvèrsies on molts agricultors i propietaris van denunciar que se’ls volien confiscar terres per assolir els objectius de la Xarxa Natura. Aquesta situació va provocar una lenta instauració de la mateixa, encara que finalment es va aconseguir i va demostrar que és possible assolir els objectius sense interferir en l’economia agrícola i ramadera.

El model de la Xarxa Natura 2000 promou que la conservació de la naturalesa vagi de la mà amb els beneficis per als ciutadans i per a l’economia en general. Per això, no pretén ser una xarxa de reserves naturals on les activitats humanes quedin excloses, sinó que ofereix noves oportunitats per al desenvolupament d’activitats compatibles amb la conservació.

extraccion sal
Extracció a mà de sal a les maresmes de Cadis (Foto: José Manuel Vidal – EFE)

Els beneficis que les zones protegides generen per a les persones, la societat i l’economia consisteixen, entre altres coses, en la disponibilitat de recursos com l’aigua i en la producció sostenible de cultius i fusta (serveis de proveïment), així com en els processos que regulen la qualitat de l’aigua i l’aire, prevenen els perills naturals com les inundacions i l’erosió dels sòls, i mitiguen el canvi climàtic per mitjà de l’emmagatzematge i la captura de carboni (serveis de regulació). La Xarxa Natura 2000 aprovisiona de matèria primera a multitud de negocis relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i l’artesania.

A més, els espais protegits presten serveis culturals quan en ells es desenvolupen activitats d’oci i turisme.

turismo ornitologico
Turisme ornitològic a espai de la Xarxa Natura 2000 (Foto: http://www.castillalamancha.es)

I ARA QUÈ?

Afortunadament, la Xarxa Natura continua creixent i cada vegada més s’afavoreixen les connexions entre els llocs “Natura 2000”. D’acord amb els compromisos adquirits a la Cimera de Rio (Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament per tal d’aconseguir un equilibri entre tots dos, que es va celebrar a Rio de Janeiro el 1992), la Unió Europea està desenvolupant diversos instruments per augmentar la responsabilitat mediambiental en tots els sectors d’activitat afectats i a tots els nivells de la societat: integració del medi ambient en la Política Agrícola Comuna, etiquetes ecològiques industrials, estudis d’impacte, …

Així mateix, la Unió està intensificant el seu paper en l’actuació i cooperació internacional per al desenvolupament sostenible.

Cada 21 de maig es celebra el Dia Europeu de la Xarxa Natura… per molts anys més de cooperació i treball per la nostra biodiversitat! UNA SIMPLE PAPALLONA, pot canviar el món.

descarga
Logotip del Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000 (Foto: http://www.seo.org)

 REFERÈNCIES

Sara de la Rosa Ruiz