Arxiu d'etiquetes: madrepora oculata

Submarine canyon of Cap de Creus (Catalonia)

In this publication I will explain what is a submarine canyon and, in concret, I will give some details from the submarine canyon of Cap de Creus, in Catalonia.

WHAT IS A SUBMARINE CANYON?

A submarine canyon is a valley placed in the continental platform, formed when the sea level was lower.

SUBMARINE CANYON OF CAP DE CREUS

The submarine canyon of Cap de Creus is 3 km to the coast and it has a length of 40 km and the hightest depth is 1400 m. In the next picture, at the left side we can watch a 2D image of its place and the first part of this canyon, meanwhile in the right side we can see the same part in 3D. Both picture have been obteined with the program ArcGis.

CapCreus-Blog
GIS picture of the submarine canyon of Cap de Creus (Picture: Marc Arenas Camps).

If you want to see a 3D animation, click here: https://www.facebook.com/photo.php?v=147537398783517.

The canyon has a high diversity. The communities presents at 190 metres are very different from the observed at the continental platform. The most characteristic specie is the scleractinian coral Madrepora oculata, a white coral from depths and cold waters, very important for benthic animals and young fishes. For this reason, the experts request for their protection and conservation.

REFERENCES

  • Indemares
  • TARBUCK, E. J i LUTGENS, F. K. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. (Ed. Pearson, 8ª)

Difusió-anglès

Cañón submarino del Cap de Creus (Catalunya)

En esta publicación se pretende explicar a grandes rasgos qué son los cañones submarinos y, en concreto, dar algunos detalles del de Cap de Creus. 

¿QUÉ ES UN CAÑÓN SUBMARINO?

Un cañón submarino es un valle situado en la plataforma continental, formado cuando el nivel del mar era inferior.

EL CAÑÓN SUBMARINO DEL CAP DE CREUS

El cañón submarino del Cap de Creus (Catalunya) está situado a unos 3 km de la costa y tiene una longitud de 40 km i una profundad máxima de 1400 m. En la imagen siguiente, en la parte izquierda podemos ver una imagen en 2D de su situación y del primer tramo de este cañón, mientras que a la derecha vemos el mismo tramo en 3D. Ambas imágenes han estado obtenidas mediante el procesado de datos con el programa ArcGis.

CapCreus-Blog
Imágenes GIS del cañón submarino de Cap de Creus (Foto: Marc Arenas Camps).

Para poder ver una animación 3D del cañón, ve al siguiente enlace: https://www.facebook.com/photo.php?v=147537398783517.

El cañón presenta una elevada diversidad de especies. Las comunidades presentes a 190 metros de profundidad son muy diferentes a las observadas en la plataforma continental. La especie más característica es el coral escleractinio Madrepora oculata, un coral blanco de zonas profundas y aguas frías, muy importante para las especies bentónicas y para los alevines y juveniles de varias especies de peces. Es por este motivo que los expertos piden su conservación y gestión.

Para ampliar la información referente a los corales, puedes consultar el reportaje del programa El medi ambient (El medio ambiente) de Televisió de Catalunya: http://www.tv3.cat/videos/298999 (Lógicamente está en catalán).

REFERENCIAS

  • Indemares
  • TARBUCK, E. J i LUTGENS, F. K. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. (Ed. Pearson, 8ª)

Difusió-castellà

Canyó submarí del Cap de Creus

En aquesta publicació es pretén explicar a grans trets què són els canyons submarins i, en concret, donar alguns detalls del de Cap de Creus.

QUÈ ÉS UN CANYÓ SUBMARÍ?

Un canyó submarí és una vall situada a la plataforma continental, format quan el nivell del mar era inferior.

EL CANYÓ SUBMARÍ DE CAP DE CREUS

El canyó submarí de Cap de Creus es troba situat a uns 3 km de la costa i té una longitud de 40 km i una profunditat màxima de 1400 m. En la imatge següent, a la part esquerra podem veure una imatge 2D de la seva situació i del primer tram d’aquest canyó, mentre que en la dreta veiem el mateix tram en 3D. Ambdues imatges han estat obtingudes mitjançant el processament de les dades amb el programa ArcGis.

CapCreus-Blog
Imatges GIS del canyó submarí del Cap de Creus (Foto: Marc Arenas Camps).

Per a poder veure una animació 3D del canyó, clica aquí: https://www.facebook.com/photo.php?v=147537398783517.

El canyó presenta una elevada diversitat d’espècies. Les comunitats presents a 190 metres de profunditat són molt diferents a les observades a la plataforma continental. L’espècie que més destaca és el corall escleractini Madrepora oculata, un corall blanc de zones profundes i d’aigues fredes, molt important per a les espècies bentòniques i pels alevins i juvenils de diverses espècies de peixos. És per aquest motiu, que els experts en demanen la seva conservació i gestió.

Per ampliar la informació referent als coralls, pots consultar el reportatge del programa El medi ambient de TV3: http://www.tv3.cat/videos/298999

REFERÈNCIES

  • Indemares
  • TARBUCK, E. J i LUTGENS, F. K. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. (Ed. Pearson, 8ª)

Difusió-català