Arxiu d'etiquetes: oriol iborra

Setmana de la Ciència 2015

En motiu de la 20ª edició de la Setmana de la Ciència, All you need is Biology, amb l’ajuda de Bioevogen, va organitzar un cicle de conferències sobre biologia, organitzades en dos dies diferents: el divendres 13 i el divendres 20 de novembre.

En total, es van beneficiar d’aquestes conferències unes 40 persones, amb perfils molt diversos i d’edats diferents. Totes elles amb un objectiu comú: aprendre una mica més sobre algun aspecte de la biologia.

Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els conferenciants per la voluntat d’explicar-nos, d’una forma més o menys amena, les meravelles de la biologia. A més, agrair a la Direcció de la Biblioteca Camp de l’Arpa – Caterina Albert el seu suport en la realització d’aquesta activitat, sense el qual no hauria estat possible.

Semana de la Ciencia 2015

En motivo de la 20ª edición de la Semana de la Ciencia, All you need is Biology, con la ayuda de Bioevogen, organizó un ciclo de conferencias sobre biología, organizadas en dos días diferentes: el viernes 13 y el viernes 20 de noviembre.

En total, se beneficiaron de estas conferencias unas 40 personas, con perfiles muy diferentes y de edades diferentes. Todas ells con un objetivo común: aprender un poco más sobre algún aspecto de la biología.

Desde aquí queremos dar las gracias a todos los conferenciantes por la voluntad de explicarnos, de forma más o menos amena, las maravillas de la biología. Además, agradecer a la Dirección de la Biblioteca Camp de l’Arpa – Caterina Albert su apoyo en la realización de esta actividad, sin la cual no habría sido posible.

Setmana de la Ciència 2015 (Barcelona) – 20 de novembre

All you need is Biology i Bioevogen han organitzat de forma conjunta un seguit de conferències relacionades amb la biologia per la Setmana de la Ciència 2015, disposades en dos dies diferents: divendres 13 de novembre i divendres 20 de novembre. Cada dia es realitzaran un total de 3 conferències diferents, d’una hora de durada cada una, les quals s’iniciaran a les 17:30 i finalitzaran a les 20:30h. Totes les conferències tindran lloc a la Biblioteca Camp de l’Arpa – Caterina Albert i l’entrada és lliure. Hem creat un grup al Facebook per tal de comunicar les últimes novetats.

Les conferències pel dia 20 de novembre són les que es mostren a continuació:

TERÀPIA GÈNICA I MODELS ANIMALS

 • HORA: 17:30 – 18:30 H
 • LLOC: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANT: Mireia Ramos, llicenciada en Genètica
 • IDIOMA: Català

Amb la seva conferència vol donar a conèixer què és la teràpia gènica, les diferents fases que hi ha i els models animals que s’utilitzen.

QUÈ ÉS LA BIOTECNOLOGIA VEGETAL?

 • HORA: 18:30 – 19:30 H
 • LLOC: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANT: Abraham Mas, biòleg i biotecnòleg vegetal
 • IDIOMA: Català

Les plantes ens proporcionen oxigen, aliments, combustibles, fibres i fàrmacs a més de constituir el principal component dels ecosistemes terrestres. Entre altres raons, els científics estudien les plantes per tal d’afavorir i garantir el subministrament d’aliments per a un món cada vegada més gran des d’un punt de vista poblacional, identificar noves fonts de compostos bioactius i medicaments, millorar la producció de les fibres vegetals i identificar fonts de biocombustibles i recursos biorenovables. L’estudi de la biologia de les plantes mai ha estat més important i emocionant.

EL FUTUR DE LA BIOLOGIA DE LA REGENERACIÓ

 • HORA: 19:30 – 20:30 H
 • LLOC: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANT: Oriol Iborra, biòleg i genetista
 • IDIOMA: Català

Utilitzant un llenguatge senzill però entenedor, intentarà explicar què és la regeneració a nivell biològic, el perquè hi ha animals que poden regenerar extremitats senceres (o fins i tot el cos) i perquè nosaltres, com a humans, no tenim aquesta capacitat. Tot seguit explicarà en quin punt ens trobem ara mateix dins la medicina regenerativa, què s’ha aconseguit i què no. Finalment, explicarà cap a on es dirigeix la medicina regenerativa, quines noves tècniques hi ha i quin és el futur d’aquest camp d’investigació.

20 nov

Semana de la Ciencia (Barcelona) – 20 de noviembre

All you need is Biology y Bioevogen han organizado de forma conjunta un pequeño ciclo de conferencias relacionadas con la biología para la Semana de la Ciencia 2015, dispuestas en dos días distintos: viernes 13 de noviembre y viernes 20 de noviembre. Cada día se realizarán un total de 3 conferencias diferentes, de una hora de duración cada una, las cuales se iniciarán a las 17:30 y finalizaran a las 20:30h. Todas las conferencias tendrán lugar en la Biblioteca Camp de l’Arpa – Caterina Albert y la entrada es libre. Hemos creado un grupo en Facebook para comunicar las últimas novedades.

Las conferencias para el día 20 de noviembre son las que se muestran a continuación:

TERAPIA GÉNICA Y MODELOS ANIMALES

 • HORA: 17:30 – 18:30 H
 • LUGAR: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANTE: Mireia Ramos, licenciada en Genética
 • IDIOMA: Catalán

Con su conferencia, quiere dar a conocer qué es la terapia génica, las diferentes fases que hay y los modelos animales que se utilizan.

¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL?

 • HORA: 18:30 – 19:30 H
 • LUGAR: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANTE: Abraham Mas, biólogo y biotecnólogo vegetal
 • IDIOMA: Catalán

Las plantas nos proporcionan oxígeno, alimentos, combustibles, fibras y fármacos además de constituir el principal componente de los ecosistemas terrestres. Entre otras razones, los científicos estudian las plantas para favorecer y garantizar el subministro de alimentos para un mundo cada vez más grande desde un punto de vista poblacional, identificar nuevas fuentes de compuestos bioactivos y medicamentos, mejorar la producción de las fibras vegetales e identificar fuentes de biocombustibles y recursos biorenovables. El estudio de la biología de las plantas nunca ha estado más importante y emocionante.

EL FUTURO DE LA BIOLOGÍA DE LA REGENERACIÓN

 • HORA: 19:30 – 20:30 H
 • LUGAR: Biblioteca Camp de l’Arpa (Barcelona)
 • CONFERENCIANTE: Oriol Iborra, biólogo y genetista
 • IDIOMA: Catalán

Utilizando un lenguaje sencillo pero entendedor, intentará explicar qué es la regeneración a nivel biológico, el porque hay animales que pueden regenerar extremidades enteras (o incluso todo el cuerpo) y porque nosotros, como humanos, no tenemos esta capacidad. A continuación, explicará en qué punto nos encontramos ahora mismo dentro la medicina regenerativa, qué se ha conseguido y qué no. Finalmente, explicará hacia dónde nos dirige la medicina regenerativa, qué nuevas técnicas hay y cuál es el futuro de este campo de investigación.

20 nov